Privacy Policy

“A law is valuable, not because it is a law, but because there is right in it.”
henry ward beecher

Privacy Policy

ADVICE LOGO BLAUW

'DUIDELIJKHEID' is waar wij voor staan

Wij werken graag open en transparant. In al onze uittingen en overleggen staan wij hiervoor. Weten wat er moet gebeuren, wat kan en mag. Dit betekend dus ook dat wij heel helder onze algemene voorwaarden naar u communiceren. Onderstaand treft u onze privacy policy aan. Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op.

ADvice – Bewindvoering respecteert de privacy van haar cliënten. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Onze werkwijze is conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De door cliënten aan ADvice – Bewindvoering verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor werkzaamheden die nodig zijn om het bewind te kunnen uitvoeren. Hiertoe kunnen gegevens gedeeld worden met derden. De door ADvice – Bewindvoering ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van cliënt gegevens te respecteren en zich te houden aan de AVG.

Cliënten geven bij aanvang van het bewind (vanaf 1-1-2019) toestemming tot het gebruik van de gegevens middels ondertekening van een formulier. Gegevens worden verwerkt in software van Piekoo. Cliënten kunnen ook toegang hebben tot deze gegevens middels het inloggen via een beveiligd gedeelte van onze website. Met Piekoo is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gegevens worden digitaal opgeslagen op een beveiligde omgeving van Synology. Als cliënten gegevens aan willen passen, in willen zien of laten verwijderen dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij ADvice – Bewindvoering. De bewaartermijn van het dossier is conform de wettelijke vereisten hieromtrent. Als het bewind wordt overgedragen aan een andere bewindvoerder of cliënt zelf dan zal bij overdracht het volledige dossier worden afgesloten en overgedragen.