Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van meerderjarigen door middel van beschermingsbewind. Doel van deze bewindvoering is het scheppen van overzicht in de financiële situatie, die door ziekte, handicap, hoge leeftijd, verslaving, schulden of andere bijzondere omstandigheden waarin een klant zich kan bevinden is ontstaan. Daarnaast is het de taak van de bewindvoerder om inkomsten en uitgaven van de klant te optimaliseren. De bewindvoerder heeft altijd te maken met een betrokkene die handelingsbekwaam is. 

Personen die moeite hebben om hun financiële zaken te regelen, kunnen contact opnemen met ADvice – Bewindvoering ten behoeve van beschermingsbewind. Dit kunt u zelf doen maar ook een familielid kan dit voor u doen, een (eventuele) hulpverlener dan wel zorginstellingen. Aanmelding kan telefonisch, schriftelijk per brief of per mail

Duidelijke uitleg

Wat is bewind? Wat doet een bewindvoerder? En waarin verschilt een professionele bewindvoerder van een niet-professionele bewindvoerder? En wat doet u met een klacht over een bewindvoerder? 

Bewind is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken en zijn bezit kan zorgen. De persoon van wie het bezit onder bewind staat, heet de betrokkene. De betrokkene mag bijvoorbeeld niet alleen beslissen over zijn geld, auto en woning. 

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

Welke stappen we ondernemen treft u onderstaand

Communicatie daar draait het om

Stappenplan